ĐỒNG HỒ FENDI

Showing all 17 results

ĐỒNG HỒ FENDI CRAZY CARATS F107034000C0T05 WATCH 38MM CHÍNH HÃNG NỮ -48%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 131,950,000đ

Giá KM: 68,000,000đ

ĐỒNG HỒ FENDI CRAZY CARATS F107121000T07 WOMEN’S WATCH 33MM DAIMOND -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 72,800,000đ

Giá KM: 41,000,000đ

ĐỒNG HỒ FENDI F234031011 MOMENTO FLOWERLAND BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 27,300,000đ

Giá KM: 15,400,000đ

ĐỒNG HỒ FENDI F333434531D1 CHAMELEON PEARL DIAMOND DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -56%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 31,000,000đ

Giá KM: 13,500,000đ

ĐỒNG HỒ FENDI F347625000D1 CHAMELEON BLACK QUARTZ DÂY MESH CHÍNH HÃNG -35%

Quartz (Máy pin - điện tử)

21mm - 25mm

Giá thường: 22,180,000đ

Giá KM: 14,500,000đ

ĐỒNG HỒ FENDI MY WAY F370024541 QUARTZ WHITE DIAL 28MM DÂY DA CHÍNH HÃNG -43%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 65,410,000đ

Giá KM: 37,000,000đ

ĐỒNG HỒ Fendi Timepieces Women’s Swiss Chameleon Diamond (1/4 ct. t.w.) White Leather Strap Watch 49x29mm F300434541C1 -56%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 70,000,000đ

Giá KM: 31,000,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FENDI CLASSICO F701114000 SILVER DIAL TWO TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -61%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 25,389,000đ

Giá KM: 9,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI CRAZY CARATS F107134000T06 WHITE DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -50%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 81,900,000đ

Giá KM: 41,000,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F105021000 CRAZY CARATS BLACK DIAL 33MM DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -48%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 54,600,000đ

Giá KM: 28,500,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F110031011T05 CRAZY CARATS 38MM DÂY DA CHÍNH HÃNG -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 89,710,000đ

Giá KM: 50,000,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F300434532 CHAMELEON SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -26%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 20,800,000đ

Giá KM: 15,450,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F346621000 CHAMELEON BLACK TONE DÂY MESH CHÍNH HÃNG -35%

Quartz (Máy pin - điện tử)

21mm - 25mm

Giá thường: 22,180,000đ

Giá KM: 14,500,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F351034000 MY WAY WHITE DIAL STAINLESS STEEL CHÍNH HÃNG -40%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 24,290,000đ

Giá KM: 14,500,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F370531511 TIMEPIECES MY WAY CASE GOLD DÂY DA CHÍNH HÃNG -35%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 22,180,000đ

Giá KM: 14,500,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI F396027573 TIMEPIECES MY WAY RED TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 21,500,000đ

Giá KM: 15,000,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FENDI MY WAY F352031011 QUARTZ BLACK TONE 36MM DÂY DA CHÍNH HÃNG -36%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 22,520,000đ

Giá KM: 14,500,000đ