ĐỒNG HỒ CALVIN KLEIN

Showing 1–20 of 105 results

ĐỒNG HỒ CALVIN KLEIN K3Y2M11G DRESS BANGLE SILVER TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 6,500,000đ

Giá KM: 2,600,000đ

ĐỒNG HỒ CALVIN KLEIN K7G2S116 QUARTZ BARE SILVER DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -57%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 6,750,000đ

Giá KM: 2,900,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G211C1 CITY BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -57%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,560,000đ

Giá KM: 2,400,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G221C6 CITY EXTENSION DÂY DA CHÍNH HÃNG -52%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 5,200,000đ

Giá KM: 2,500,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G226G6 POSH QUARTZ SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -64%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 6,600,000đ

Giá KM: 2,350,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G2G121 CTIY BLACK DIAL STAINLESS STEEL MESH CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,500,000đ

Giá KM: 2,600,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G2G147 CITY QUARTZ BLUE DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -66%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 7,900,000đ

Giá KM: 2,700,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G2G1CD CITY QUARTZ SILVER DÂY DA CHÍNH HÃNG -55%

Quartz (Máy pin - điện tử)

Trên 43mm

Giá thường: 4,980,000đ

Giá KM: 2,250,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2G2G4GK CITY EXTENSION DÂY DA CHÍNH HÃNG -15%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 2,600,000đ

Giá KM: 2,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K2Y211C3 ACCENT QUARTZ BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 8,060,000đ

Giá KM: 3,700,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M211C3 MINIMAL QUARTZ GREY DÂY DA CHÍNH HÃNG -26%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 4,070,000đ

Giá KM: 3,000,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M211CS MINIMAL DIAMOND BLACK DÂY DA CHÍNH HÃNG -62%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 7,290,000đ

Giá KM: 2,800,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M211WL MINIMAL GREEN DIAL DÂY CAO SU CHÍNH HÃNG -50%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,980,000đ

Giá KM: 2,000,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M226G6 POSH QUARTZ SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -45%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 5,200,000đ

Giá KM: 2,850,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M2T621 MINIMAL ROSE GOLD DÂY MESH CHÍNH HÃNG -65%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,750,000đ

Giá KM: 2,350,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K3M2T626 MINIMAL QUARTZ SILVER DIAL DÂY MESH CHÍNH HÃNG -64%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,750,000đ

Giá KM: 2,400,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K4N2114N TIME QUARTZ BLUE DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -63%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 7,290,000đ

Giá KM: 2,700,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K4N211C1 TIME QUARTZ BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 5,740,000đ

Giá KM: 2,300,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K5A316C1 BOLD BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -48%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,370,000đ

Giá KM: 3,300,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CALVIN KLEIN K5S3414N INFINITE AUTOAMTIC BLUE DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -72%

Automatic (Máy cơ)

41mm - 43mm

Giá thường: 16,810,000đ

Giá KM: 4,750,000đ