ĐỒNG HỒ CITIZEN

Showing 1–20 of 564 results

ĐỒNG HỒ  ClTlZEN CHRONOGRAPH AN3394-59L STAINLESS STEEL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 4,095,000đ

Giá KM: 2,850,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  BF2011-51L DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 2,840,000đ

Giá KM: 2,000,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  BU3013-53L ECO-DRIVE CHÍNH HÃNG DÀNH CHO NAM -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 4,850,000đ

Giá KM: 2,700,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  DUAL TIME AO3033-00L  DÂY DA CHÍNH HÃNG DÀNH CHO NAM -48%

Quartz (Máy pin - điện tử)

Trên 43mm

Giá thường: 5,600,000đ

Giá KM: 2,900,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  ECO-DRIVE AW0076-03X Dây Da Chính Hãng Dành Cho Nam -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 7,200,000đ

Giá KM: 3,300,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  ECO-DRIVE AW0078-08L Dây Da Chính Hãng Dành Cho Nam -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 7,280,000đ

Giá KM: 3,450,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  ECO-DRIVE BI1043-01E Dây Da Chính Hãng Dành Cho Nam -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 3,400,000đ

Giá KM: 1,900,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AK5003-05A MOONPHASE NAM – DÂY DA CHÍNH HÃNG -58%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,200,000đ

Giá KM: 2,200,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AK5006-58A MOONPHASE NAM DEMI CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,300,000đ

Giá KM: 2,500,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3600-59L CTO ECO-DRIVE BLUE DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -42%

Quartz (Máy pin - điện tử)

Trên 43mm

Giá thường: 5,400,000đ

Giá KM: 3,150,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3610-04H SÁU KIM DÂY DA XANH CHÍNH HÃNG DÀNH CHO NAM -24%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 3,800,000đ

Giá KM: 2,900,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3610-71A KIM RỐN CHRONOGRAPH CHÍNH HÃNG DÀNH CHO NAM -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 4,960,000đ

Giá KM: 2,790,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3614-54A KIM RỐN CHÍNH HÃNG DÀNH CHO NAM -46%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 5,400,000đ

Giá KM: 2,900,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR1113-12B ECO-DRIVE DRESS WATCH, NAM CHÍNH HÃNG -45%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 8,120,000đ

Giá KM: 4,450,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AT8113-04H WORLD CHRONOGRAPH A-T MEN’S WATCH 43MM -44%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 13,450,000đ

Giá KM: 7,500,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AT8120-09E CORSO ECO-DRIVE GREY  Dây Da Chính Hãng -59%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 15,685,000đ

Giá KM: 6,500,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AU1080-20A ECODRIVE DÂY NATO DÀNH CHO NAM CHÍNH HÃNG -47%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 5,630,000đ

Giá KM: 3,000,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AU1080-38E ECODRIVE DÂY NATO DÀNH CHO NAM CHÍNH HÃNG -46%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 5,600,000đ

Giá KM: 3,000,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AUTOMATIC NJ0143-19E DÂY DA CHÍNH HÃNG -15%

Automatic (Máy cơ)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,000,000đ

Giá KM: 5,100,000đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW0084-81A DEMI TONE MEN’S WATCH CHÍNH HÃNG -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,820,000đ

Giá KM: 4,800,000đ