ĐỒNG HỒ CERTINA

Showing all 8 results

ĐỒNG HỒ CERTINA C022.428.22.031.00 DS-4 AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -50%

Automatic (Máy cơ tự động)

38mm - 40mm

Giá thường: 25,800,000đ

Giá KM: 13,000,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C001.510.16.037.01 DS PODIUM SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -37%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 13,000,000đ

Giá KM: 8,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C025.510.16.033.00 DS PODIUM SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 18,000,000đ

Giá KM: 8,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C025.510.16.057.00 DS PODIUM BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 18,000,000đ

Giá KM: 8,200,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C004.310.16.117.00 DS PRIME PEARL DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 13,600,000đ

Giá KM: 6,200,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C028.310.16.116.00 DS PRIME SILVER TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 15,815,000đ

Giá KM: 7,400,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C028.310.61.116.00 DS PRIME SHAPE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 27,500,000đ

Giá KM: 13,000,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C033.051.22.088.00 DS-8 QUARTZ ANTHRACITE DIAL CHÍNH HÃNG -24%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 12,550,000đ

Giá KM: 9,500,000đ