ĐỒNG HỒ CERTINA

Showing all 17 results

ĐỒNG HỒ CERTINA C006.428.22.031.00 DS-1 AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -68%

Automatic (Máy cơ)

41mm - 43mm

Giá thường: 32,030,000đ

Giá KM: 10,400,000đ

ĐỒNG HỒ CERTINA C017.407.22.027.00 DS CAIMANO AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -48%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 16,000,000đ

Giá KM: 8,300,000đ

ĐỒNG HỒ CERTINA C022.428.22.031.00 DS-4 AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -59%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 25,800,000đ

Giá KM: 10,500,000đ

ĐỒNG HỒ CERTINA C022.430.22.031.00 DS 4 DATE_DAY AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -63%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 29,930,000đ

Giá KM: 11,100,000đ

ĐỒNG HỒ CERTINA C026.407.22.087.00 DS AUTOMATIC SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -58%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 28,000,000đ

Giá KM: 11,900,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C001.510.16.037.01 DS PODIUM SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -45%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 13,000,000đ

Giá KM: 7,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C006.407.16.038.01 AUTOMATIC DÂY DA CHÍNH HÃNG -64%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 22,600,000đ

Giá KM: 8,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C006.407.36.081.00 AUTOMATIC BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -58%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 23,000,000đ

Giá KM: 9,600,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C025.510.16.033.00 DS PODIUM SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 18,000,000đ

Giá KM: 7,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C025.510.16.057.00 DS PODIUM BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 18,000,000đ

Giá KM: 7,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA C025.510.16.083.01 QUARTZ SWISS DÂY DA CHÍNH HÃNG -55%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 15,000,000đ

Giá KM: 6,800,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA DS 1 AUTOMATIC BROWN DIAL MENS C006.407.16.298.00 DÂY DA CHÍNH HÃNG -53%

Automatic (Máy cơ)

38mm - 40mm

Giá thường: 17,800,000đ

Giá KM: 8,300,000đ

ĐỒNG HỒ NAM CERTINA PS PODIUM C0255101605701 QUARTZ SWISS DÂY DA CHÍNH HÃNG -54%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 15,000,000đ

Giá KM: 6,900,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C004.310.16.117.00 DS PRIME PEARL DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -57%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 13,600,000đ

Giá KM: 5,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C028.310.16.116.00 DS PRIME SILVER TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 15,815,000đ

Giá KM: 7,400,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C028.310.61.116.00 DS PRIME SHAPE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -69%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 27,500,000đ

Giá KM: 8,600,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CERTINA C033.051.22.088.00 DS-8 QUARTZ ANTHRACITE DIAL CHÍNH HÃNG -25%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 12,550,000đ

Giá KM: 9,400,000đ