ĐỒNG HỒ CHARMEX

Showing all 4 results

ĐỒNG HỒ NAM CHARMEX 2943 QUARTZ BLUE DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -76%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 29,585,000đ

Giá KM: 7,100,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CHARMEX 6291 RODEO DRIVE QUARTZ BLACK DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -69%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 30,145,000đ

Giá KM: 9,200,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CHARMEX 6343 EZE CRYSTAL BROWN DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -72%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 31,100,000đ

Giá KM: 8,560,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ CHARMEX 6390 LAS VEGAS CRYSTAL WHITE DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -68%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 25,000,000đ

Giá KM: 8,000,000đ