ĐỒNG HỒ FREDIQUE CONSTANT

Showing all 10 results

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT FC-259BR5B6DBR 40mm CHÍNH HÃNG -59%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 18,900,000đ

Giá KM: 7,800,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT FC-292MV5B4 DÂY DA CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 25,540,000đ

Giá KM: 11,900,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT FC-303V5B2B AUTOMATIC 40MM CHÍNH HÃNG -36%

Automatic (Máy cơ tự động)

38mm - 40mm

Giá thường: 30,660,000đ

Giá KM: 19,500,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Gents Classics, 42mm FC-285V5B4 Dây Da -64%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 33,200,000đ

Giá KM: 12,000,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Horological Smart Watch, 42mm FC-285LGS5B4 Dây Da -62%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 33,200,000đ

Giá KM: 12,500,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Slimline, 37mm FC-235M4S4 Dây Da Chính Hãng -63%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 19,700,000đ

Giá KM: 7,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Slimline, 37mm FC-235M4S5 Dây Da Chính Hãng -63%

Quartz (Máy pin - điện tử)

34mm - 37mm

Giá thường: 19,700,000đ

Giá KM: 7,200,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Slimline, 39mm FC-245M5S5 Dây Da Chính Hãng -65%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 28,080,000đ

Giá KM: 9,900,000đ

ĐỒNG HỒ NAM FREDERIQUE CONSTANT Slimline, 40mm White Dial Mens Leather FC-245WR5S6 -66%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 23,000,000đ

Giá KM: 7,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ FREDERIQUE CONSTANT Slimline Ladies Moonphase, 30mm FC-206MPWD1S3B Chính Hãng -58%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 28,240,000đ

Giá KM: 12,000,000đ