ĐỒNG HỒ ELIXA

Showing 1–20 of 53 results

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E019-L060 QUARTZ SILVER DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

21mm - 25mm

Giá thường: 3,310,000đ

Giá KM: 2,648,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E049-L151 BEAUTY QUARTZ SILVER TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -21%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,890,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E049-L152 BEAUTY QUARTZ ROSE GOLD TONE CHÍNH HÃNG -21%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 3,150,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E051-L158 ENJOY QUARTX SILVER TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 4,990,000đ

Giá KM: 3,990,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E053-L163 ENJOY QUARTZ SILVER TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 5,650,000đ

Giá KM: 4,520,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E059-L178 BEAUTY QUARTZ SILVER TONE DÂY MESH CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,920,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E059-L179 BEAUTY QUARTZ BLACK DIAL DÂY MESH CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,920,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E059-L180 BEAUTY QUARTZ GOLD TONE DÂY MESH CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 4,320,000đ

Giá KM: 3,456,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E060-L182 CERAMICA QUARTZ SILVER TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 5,990,000đ

Giá KM: 4,792,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E061-L188 BEAUTY QUARTZ BLACK DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -21%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 3,150,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E063-L193 FINESSE BLACK TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -21%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 3,150,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E064-L202 ENJOY CHRONOGRAPH GOLD DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -22%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 5,990,000đ

Giá KM: 4,700,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L231 FINESSE GOLD TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -19%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 4,650,000đ

Giá KM: 3,750,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L232 FINESSE RED TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -18%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,990,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L234 FINESSE BLUE TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -18%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,990,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L235 FINESSE GREEN TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -18%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,990,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L236 FINESSE GREY DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -18%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,650,000đ

Giá KM: 2,990,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E069-L238 FINESSE SILVER TONE DÂY DA CHÍNH HÃNG -21%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 3,150,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E076-L275 BEAUTY BLACK TONE DÂY MESH CHÍNH HÃNG -20%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 4,650,000đ

Giá KM: 3,720,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ ELIXA E076-L276 BEAUTY BROWN TONE DÂY MESH CHÍNH HÃNG -22%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 4,650,000đ

Giá KM: 3,650,000đ