ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 96L149 CRYSTAL QUARTZ SILVER DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG

Thương hiệu: ĐỒNG HỒ BULOVA

Thương hiệu: ĐỒNG HỒ MỸ

3,500,000 đ 9,000,000 đ

Mua hàng qua điện thoại

24h 0985850586

Sản phẩm tương tự

ĐỒNG HỒ NAM BULOVA 98C121 CLASSIC MULTIFUCTION BLACK DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 8,990,000đ

Giá KM: 4,200,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 98R204 DIAMONDS MOTHER OF PEARL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -76%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 13,630,000đ

Giá KM: 3,300,000đ

ĐỒNG HỒ NAM BULOVA 96C107 CLASSIC BLACK DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -55%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 8,360,000đ

Giá KM: 3,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 98P140 CLASSIC DIAMOND TWO TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -60%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 9,600,000đ

Giá KM: 3,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 98L165 QUARTZ SILVER DIAL TWO-TONE DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -42%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 6,038,000đ

Giá KM: 3,500,000đ

ĐỒNG HỒ NAM BULOVA 97A109 SERIES 160 AUTOMATIC BLACK DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -55%

Quartz (Máy pin - điện tử)

Trên 43mm

Giá thường: 12,000,000đ

Giá KM: 5,350,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 96P133 CLASSIC DIAMOND SILVER DIAL DÂY DA CHÍNH HÃNG -55%

34mm - 37mm

Giá thường: 8,530,000đ

Giá KM: 3,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 96L171 DRESS SILVER DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -42%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 6,038,000đ

Giá KM: 3,500,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 96L214 CLASSIC BLACK MOP DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -58%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 8,800,000đ

Giá KM: 3,700,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 96P198 CLASSIC DIAMOND BLACK MOTHER OF PEARL CHÍNH HÃNG -46%

Quartz (Máy pin - điện tử)

30mm - 33mm

Giá thường: 8,500,000đ

Giá KM: 4,600,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 98P131 DIAMOND SILVER DIAL DÂY DEMI CHÍNH HÃNG -47%

Quartz (Máy pin - điện tử)

21mm - 25mm

Giá thường: 5,300,000đ

Giá KM: 2,800,000đ

ĐỒNG HỒ NỮ BULOVA 97L139 CLASSIC WHITE DIAL DÂY KIM LOẠI CHÍNH HÃNG -53%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 7,300,000đ

Giá KM: 3,400,000đ